Layout af udstillingslokale

KUNST FØR COLUMBUS.

 

Aftalekontrakt ved udstilling i 

Kulhuse Kultur- og Medborgerhus.

 

 

1. Udstillingen dækkes i tilfælde af brand, tyveri og vand med op til 100.000 kr.

 

2. Transport af værker både til og fra udstillingen sker for egen regning og risiko, ligesom arbejdet med ophængning og nedtagning af værker sker på eget ansvar.

 

3. Ophængningen foretages af dig med assistance af én fra kunstudvalget.

 

4. Der skal foreligge en værkfortegnelse.

 

5. Senest 1 måned før ferniseringen sender du til kunstudvalget materiale tilpressemeddelelse til: bogcafe@kulhuse.org att. Kunstudvalget. Send et par fotos i god opløsning og en pressemeddelelse med den tekst du gerne vil se i avisen. Vi sender den til pressen og informerer medlemmer af Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Du er velkommen til selv at informere andetsteds.

 

6. Kunstudvalget betaler for traktement i forbindelse med fernisering, max. kr. 250,-   Udgifter her ud over betales af dig.

 

7. Kunstudvalget opkræver ikke udstillingsafgift af eventuelt salg, hvilket kun du foretager. Du er tilstede under hele udstillingen.

 

 

Udstillingsperiode: _____________________________________________________

 

Kunstnerens navn: _____________________________________________________

 

Kunstnerens adresse: ___________________________________________________

 

Kunstnerens telefon/ mail: _______________________________________________

 

 

Ophængning:_______________________  Nedtagning: _______________________

 

Fernisering: _______________________  Klokken: __________________________

 

 

Kunstnerens underskrift: ________________________________________________

 

For Kunstudvalget : _________________________________________________