Elsebeth Hutters

Lørdag den 9. og søndag den 10 april 2011

www.elsebeth-hutters.dk

 

Dorte Themsen

Lørdag den 7. og søndag den 8. maj 2011

www.dorthethemsen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inge Lise Øhrberg

Lørdag den 4. og søndag den 5. juni 2011

www.villar.dk

  


 

Helle Borg Hansen

Lørdag den 2. og søndag den 3. juli 2011

www.hbh-art.dk

Xenia Michelsen

Lørdag den 13. og søndag den 14. august 2012

www.portraetter.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kirsten Sarbæk og Carsten Brun

Lørdag den 10. og søndag den 11. september 2011

www.bricksite.com/kirstenogcarsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Inge Prier

Lørdag den 22. og søndag den 23. oktober

www.ingeprier.dk