Historien om et hus!

 

 

Historien om Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

 

Huset blev bygget og taget i brug som skovskole (Skovens Skole) den 1. november 1906 og fungerede som skole med et mindre integreret skolebibliotek indtil 1961 hvor selve skolen lukkede helt. Børnene nord for Jægerspris blev ved lukningen af Skovens Skole kørt med skolebus til Sogneskolen i Jægerspris.
Skovens Skole fortsatte som en mindre biblioteksfilial og lærerbolig.

 

Lærerboligen var beboet til omkring 2004 hvorefter huset, bortset fra den lille biblioteksfilial stod tomt,
kun afbrudt af enkelte kommunale udstillinger og en kort periode hvor lokalerne blev brugt til malerskole.

I foråret 2006 var kommunens økonomi efterhånden blevet så stram, at rygter om at kommunen nu skulle spare så meget, at også biblioteksfilialen i Skovens gamle Skole var i overhængende fare for at skulle spares væk.

Det fik en gruppe borgere, godt hjulpet af et par af de lokale politikere til at gå på barrikaderne, og som derefter indkaldte repræsentanter fra grundejerforeningerne og andre interesserede i området til, at deltage i det første møde som fandt sted den 6. juli 2006.

Deltagere ved dette første møde var biblioteks administrationen, og afdelingschefen
samt 2 personer fra byrådet og et antal lokale borgere.

 Dagsordenen var:

  • Status for arbejdet med etablering af Kulturhus i Kulhuse
  • Tilladelse til borgergruppen og betingelser for brug af huset.
  • Anvendelse og aktiviteter frem til marts 2007 hvor dispensationen udløber.

 

Målet var at bevare biblioteket evt. med frivillig arbejdskraft og indrette resten af huset til Kultur og Medborgerhus.

 

Tiden var knap, der skulle indkaldes til generalforsamling og vælges en bestyrelse inden udgangen af 2006
hvis vi skulle gøre os håb om fortsat at kunne få tilladelse til at bruge huset.

Det lykkedes at samle en vifte af flittige lokale borgere og den 19. dec. 2006 blev der afholdt stiftende generalforsamling for start af et Kultur og Medborgerhus i den gamle Skovens Skole i Kulhuse.

Desværre lykkedes det ikke at bibeholde biblioteket, som endelig lukkede i Jan. 2007.

Det blev en turbulent tid med kommunesammenlægning og megen usikkerhed omkring Skovens Skole, som den jo hed dengang.

Og først i foråret 2008 lykkedes det at forhandle en samarbejdsaftale på plads med kommunen som i sammenlægningsåret var Jægerspris / Frederikssund Kommune.

 Det har været et langt og til tider hårdt arbejde, at komme så langt som vi er i dag, og vi må sige – ikke alt, men rigtig meget er lykkedes.

 

Kultur- og medborgerhus

Huset fungerer nu som Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, og rummer flere forskellige spændende aktiviteter.

 Vi må selv være med til at skabe de muligheder der gør, at her er der godt at være.

Heldigvis har det vist sig, at der er mange der både har lysten og tiden til at deltage aktivt.

 Vi har en meget aktiv BogCafé med næsten 200 medlemmer.

Det seneste skud på stammen er ideen til oprettelse af Kulhuse Filmklub, og som nu har haft præmiere den 11. oktober 2010.  Kulhuse Kultur og Medborgerhus har længe haft et stort ønske om at kunne tilbyde de lokale borgere  aktuelle spillefilm, og kortfilm på stort lærred.

Også forskellige foredrag ledsaget af film, billeder og mulighed for efterfølgende
at kunne få en god snak om det man lige har set og hørt. 

Omkring selve huset er hele førstesalen blevet renoveret og isoleret. Vi har nu fået et godt lokale til billardbordene og et stort lokale til biograf og foredrag. 

Taget fik i eftersommeren 2009 ny belægning og samtidig isoleret efter gældende retningslinier i hele tagkonstruktionen.
 
Kulhuse Kultur og Medborgerhus rummer i øjeblikket BogCaféen, en malergruppe,
en billardklub, et kreativt værksted, en kortklub, 2. petanquebaner,
Kunstgruppen - Kunst før Columbus, Kulhuse Filmklub og som de nyeste Kortklubben og "Fjordrejerne", som er Kulhuses vinterbadere.
 
Ofte arrangerer kunstgruppen billede og maleri udstilling og bogcafeen foredrag, markeder, sommerfest for medlemmerne, svampeture, gåture i de 4. årstider, julearrangementer og meget meget mere.
 
I 2015 vandt Kulhuse Kultur og Medborgerhus  Rejsestaldens Kulturstok pris og i 2017 vandt vi Frederikssunde Kommunes Kulturpris.

 

Med venlig hilsen

Maia Petterson

Formand