Marianne Miller

Billedhugger Marianne Miller afslutter dette års ”Kunst før Columbus” med en flot skulpturudstilling, hvor mennesket er i centrum.

Marianne Miller foretrukne materiale er ler eller voks, som kan formes, og hun støber også i bronze. Hendes kunstneriske udtryk er inspireret af kroppens poesi og dramatik, og skulpturerne bliver til i fordybelsen af mennesket i alle dets facetter. Hun er optaget af bevægelse - både den ydre og den indre, hvilket hun med sin unikke tekniske kunnen og særlige personlige indlevelse, overfører til leret, så figurerne træder levende frem. 

Marianne Miller er uddannet billedhugger fra Arts & Crafts i USA og fra Kunstakademiet’s Billedhuggerskole i København, og scenograf/ skuespiller, fra Statens Teaterskole. Dette bidrager på hver deres måde og i kombination, til den livfuldhed, der er særegen for Mariannes værker. 

I USA var det obligatorisk at eleverne studerede anatomi. Her stod Marianne med en anatomi-bog i hånden, når hun arbejdede efter levende model, og blev tilmed sendt på det store lighus, for at se og tegne hvordan mennesket i virkeligheden så ud, dér under huden! Det gav en hel unik skoling, der danner grundlaget for den sikkerhed, kunstneren i dag besidder, i gengivelsen af den menneskelige form. I København fortsatte hun den klassiske linje hos Mogens Bøgild. Og via Statens Teaterskole fik hun tilføjet en ekspressiv dimension til og i sin kunst. 

Det er denne kombination af dramatisk indlevelse og udfoldelse, klassisk skoling og stringent anatomisk læring, som Marianne i sin kunst formår at overføre til leret, så figurerne træder levende frem. Man kan nærmest se den elskelige mormor-skulptur tale med barnebarnet på armen, og se kjolen på kvinden med tøjdyret feje hen over gulvet. 

Allan Kierulff

Fotografen Alla Kierulff udstiller den 14. og 15. september begge dage fra 11-16.
Der er fernisering lørdag den 14. september.

 

Allan Kierulff - Naturfotograf

Efter en vandretur på Inkastierne i Peru (2008) blev Allan Kierulff grebet af fotografering, som nu er hans store og altoverskyggende ”passion”. Efterfølgende har han rejst meget rundt i verden, på jagt efter de gode og for ham interessante billeder. Det har været i jeep, båd, tog og ofte” hårde” ture til fods.

For Allan er det naturen og dyrene, der kalder. Men især landskabsbilleder kalder på hans ”skaber-trang”, og ikke at forglemme, de natlige ture med stativ og kamera over skulderen i Københavns aften- og nattelys.

Der findes hovedsaligt to forskellige typer af fotografer, dem der tager billedet for at gengive det så realistisk og oprigtigt som muligt, og dem der ser billedet på en mere kunstnerisk måde, som vil gengive billedet, og vise det så smukt som det kan lade sig gøre.

Allan henhører til den sidste gruppe, fordi det der betyder meget for ham, er at skabe et så smukt billede, som hans fantasi og evner i billedbehandlingens kunst, tillader ham at fremtrylle.

Allan Kierulff arbejder i billedets små områder, ved at se ”PÅ LYSET” i billedet, hvor falder det, skal det forstærkes, skal det svækkes, hvor kan det falde og lægges ind, så ensartede flader nuanceres, for at tilføre billedet dybde og dynamik – for ensartede flader gør billedet kedeligt og fladt. Skal skygger gøre dybere eller tilføres, skal de lysnes – forestillingsevne og ideer er vigtige.

 Bearbejdning af landskabsbilleder er for mig som ”filosofi”. Jeg tænker egentlig ikke så meget på billedet som en fotograf (når det er taget), men nok nærmere som en maler, når jeg arbejder i det tagne billede.

“DUE MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY”

take a “snapshot” and make it great”

 Sætningen får ham til at tænke - hvorfor er han fotograf? hvorfor er det hans store passion?

Svaret er; det er fordi han brænder for at synliggøre det han ser.

Til et evigt minde om det forgangne – jeg så.

 

Lene Stevns Jensen

Billedhuggeren Lene Stevns  Jensens udstiller i Kunst før Columbus, Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149.

  Lene Stevns Jensens arbejde er  inspireret af mødet med fremmede kulturer og deres forskellige syn  på verden omkring os. Hun har boet i Grønland, været gæst  ved Kunstakademiet i Beijing Kina , og arbejdet som Artist in Residence  i Alaska og Canada.

I foråret 2010 var hun på studieophold ved Det Danske Institut  i Damaskus Syrien, og for et par år siden , opholdt hun sig en måned  på Svalbard, dels for at se hvalrosser men også fordi, de arktiske områder altid har  inspireret hende i  hendes arbejde.

I de seneste år har hun fortrinsvis arbejdet i  bronze, og hun holder af runde, bløde former og arbejder meget med hvalrossen og kvinden som motiv: Kvindens forvandling til fuglekvinde, hende der opdager sin styrke og tør hakke med næbet, kradse med kløerne og brede vingerne ud, flyve op og se verden fra en ny vinkel.

Ofte kombinerer hun materialerne så hvalrossen får tænder af hvalrostand og kvinderne smykker af mammuttand, hun bruger  i det hele taget ofte  tand i dekorationen på  sine bronze- og keramiske arbejder. Bronzen fremstiller hun på Vestsjællands arbejdende Kunstværksteder, mens arbejdet i keramik og tand foregår på  hendes værksted ,som er tilknyttet  Galleri Unicorn, hvor hun også udstiller og sælger sine arbejder.

Lene Stevns Jensen er  medlem af  Billedkunstnernes  Forbund, Dansk Billedhugger Samfund  og Kvindelige Kunstnere Samfund.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 10.august kl.11-16. Udstillingen  er tillige åbent søndag den 11.august  ligeledes fra kl. 11-16. Derer gratis adgang og Lene Stevns Jensen vil være tilsted  i udstillingsperioden.

Kontaktinfo:

mail: bogcafe@kulhuse.org

Facebook: Kunst før Columbus

Kontaktperson: Karin Ottesen , tlf. 41 97 18 13

 

 

 

Kirsten Hagelskær

Der er fernisering på Kirsten Hagelskærs udstillingen lørdag  den  6. juli kl. 11-16. Udstillingen er tillige åben søndag den 7. juli ligeledes fra kl. 11-16.

Kirsten Hagelskær er født i Rinkenæs i Sønderjylland. Hun er født ind i en familie med et kristent fundament. Selv er Kirsten opvokset i Dianalund på Vestsjælland, som nabo til Kolonien Filadelfia. Her levede hun et barneliv  blandt handikappede børn og voksende som en naturlig del af sit verdensbillede

Det kreative har altid fyldt meget i kunstnerens måde at udtrykke sig på gennem tegning, papirklip, collager m.m.

Da  kunstneren  i  2007 for første gang satte en pensel på et lærred, var det derfor en stor åbenbaring for hende. Her fandt hun sit udtryk. det var som en åben dør der bare havde ventet på, hun skulle blive klar . meget hurtigt, efter en kort famlen  i det abstrakte, fandt hun , at det naturalistiske var sit rette element.

Den store inspiration  er fra Svinkløvs skove. i de skove får træerne lov  at ligge , hvor de falder. Mosset vokser hen  over alt , bløder op pakker ind. Pludselig får hun øje på det væsen, der sidder i moshulen. Eller skovmonstret der står og puster sig op. Før var det vist bare en roden fra en væltet træstamme.

Udover sine egne billeder, har Kirsten Hagelskær i to år været assistent hos malere Jørn Bie, på hans 56 m2 store vægmaleri " i begyndelsen var ordet ", som nu hænger på TV2 -øst. Derudover har kunstnere malet  et udsnit af Delacroix " La libertad", portræt af Frida Kahlo, Marylin Monroe og Kvinde i balance.

Der er gratis adgang og Kirsten Hagelskær, vil være til stede i hele udstillingsperioden.

 

 

Bente Carstensen

Kunst før Columbus viser malerier og skulpturer af Bente Carstensen.

Kunstneren har arbejdet i og med naturen hele sit arbejdsliv. Først som gartner og siden i en skovbørnehave. Nu bruger hun naturen på mange forskellige måder i sine malerier, eksempelvis i form af blomster, træer og dyr. Ofte i forbindelse med mennesker og deres efterladenskaber.

Bente Carstensen maler i olie, det giver en mulighed for at male langsomt, og skubbe farverne ind i hinanden. Det er det medie kunstneren befinder sig bedst i.

Skulpturerne er en blanding af brugte ting- skrot og keramik. Også her vrimler det med folk og fæ, mange af dem med et humoristisk islæt.

Bente Carstensen vil gerne fortælle historier eller formidle en stemning i sine værker. Værkerne er alle  naturalistiske, men ikke et spejl af virkeligheden.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 8. juni kl. 11 til 16. Udstillingen er tillige åben søndag den 9. juni ligeledes fra 11 til 16.


I forbindelse med kunstudstillingen er der åbent i BogCaféen for udlån og aflevering af bøger.

Michael Behrend Hansen

11. og 12. maj kl. 11-16 Michael B. Hansen, skulptur www.michael-behrend.dk

Fernisering lørdag d. 11.5.. kl. 11.

Kunstneren Michael Behrend Hansen er en billedhugger med en klar og tydelig stemme, og han viser et hjerte for mennesker og deres kamp.

Han arbejder stort set i granit og bronze. Hans kunstværk er en vigtig kommentar til det samfund vi lever i, - han retter søgelyset både mod det enkelte menneskets skæbne og daglige kamp, og mod de store udfordringer i den vestlige verden, som blandt andet immigration.

Skulpturerne er engagerende og et godt udgangspunkt for at diskutere det samfund vi lever i.

Hans kunst udfordrer i hvert fald mig til at gå i dybden og se det jeg ellers vælger at overse.

Kunstneren selv siger ingenting om hvad der er rigtig eller forkert, men han tydeliggør en situation/et problem, og overlader til os at komme med svarene.

Skribent Nina Walle Kismul.  

 

Susan Lüth Hedegaard

Kunst før Columbus starter foråret med en flot maleriudstilling af Susan Lüth Hedegaard. En kunstner, der er optaget af storheden og kraften i naturen.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 6. april kl. 11 til 16. Udstillingen er tillige åben søndag den 7. april ligeledes kl. 11 til 16.

Ikke sådan at hun på nogen måder forsøger at gengive et bestemt landskab, men hun fabulerer på forskellig vis, i forsøg på at ramme ind i det naturen gør ved os, forundring, ro men også til tider afmagt.

Luft, kulde, varme, lyd og ikke mindst lyset gennemsyrer hendes værker.

At al vækst er afhængig af lysets kraft, at farvesynet er en subjektiv oplevelse som opstår mellem sollys overflade og det vi ser, er meget fascinerende.

Farver giver energi og lyset gør, at vi overhovedet kan se farverne.

Susan Lüth Hedegaard oplever uanede muligheder for inspirationskilder i naturen bare ved at være der og gemmer arbejdet og fortolkningen til hun er tilbage i atelieret, hvor hun ofte får lyst til at afprøve nye metoder og materialer for at udtrykke sig.

Susan Lüth Hedegaard maler på lærred, skifer, plexiglas og laver collage. 

Hun har udstillet rundt i det ganske land, i kunstforeninger og gallerier, med afstikkere til Sverige, USA og Italien, både i grupper og solo.

Der er gratis adgang og Susan Lüth Hedegård vil være til stede i hele udstillingsperioden.