Støtteforeningen for Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

STRUKTUR

Kulhuse Kultur- og Medborgerhus drives af en husbestyrelse på 7 personer. Bestyrelsens opgave er at sørge for, at huset fungerer med henblik på vedligeholdelse, rengøring, booking af lokaler m.m. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Frederikssund Kommune.

 

HISTORISK

Det hele tog sin begyndelse i midten af 2006. Her var der to medlemmer af Jægerspris Byråd, som med stor opbakning fra Borgmesteren, som stak hovederne sammen og blev enige om at kontakte de mange grundejerforeninger i Kulhuse, for på den måde at gøre opmærksom på, at nu måtte vi se at komme ud af starthullerne, hvis vi ikke ville vinke farvel til både det lille lokale Skovens bibliotek og idéen om et medborgerhus. - Nu fik vi travlt, der skulle oprettes en forening, udarbejdes vedtægter og afholdes stiftende generalforsamling inden årets udgang, hvis vi skulle gøre os håb om en samarbejdsaftale med daværende Jægerspris kommune og byråd.

 

AKTIVITETER

Det lykkedes, og huset fungerer nu som Kulhuse Kultur- og Medborgerhus og rummer flere spændende aktiviteter bl.a. en malergruppe, en billardklub, en filmklub og en levende og aktiv Bogcafé og meget mere. Der kan bookes lokaler til forskellige arrangementer fx grundejerforeninger, men ikke til private fester. BogCaféen arrangerer mange forskellige aktiviteter bl.a. kurser i motion som zumba og pilates, foruden filte- og decoupagekurser. Der arrangeres kunstudstillinger og der er forskellige foredrag og markeder i årets løb.

 

VEDLIGEHOLDELSE

Huset er en kommunal ejendom og den udvendige bygningsvedligeholdelse hører under Frederikssund kommune. Den indvendige istandsættelse og vedligeholdelse er vi som brugere ansvarlige for, og selv om det meste af arbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft, koster det mange penge til materialer, etablering af aktivitetsanlæg og fornyelser.

 

Det blev til fødslen af

 

Støtteforeningen Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

 

FORMÅL

Støtteforeningen Husets Venner henter sine penge gennem frivillige bidrag. Pengene går til vedligeholdelse af Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, og er på den måde med til at skabe rammerne for et godt og aktivt kultur- og fritidsliv.

 

Hvis du vil være med til at støtte Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

Kan det ske ved henvendelse i BogCaféens åbningstid – onsdage mellem kl. 15 og 18 eller ved at indbetale et beløb på støtteforeningens konto i Nordea Bank kontonr. 1342-0756440586.

Husk at skrive dit telefonnummer, mail-adresse og navn.

 

Med venlig hilsen

 

Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

Gl. Kulhusevej 149

Tlf. 47 53 69 87

Mail: bogcafe@kulhuse.org

 

 

 

 

FORMÅL

Støtteforeningen henter sine penge gennem frivillige bidrag.

Pengene går til vedligeholdelse af Kulhuse Kultur- og Medborgerhus,

og er på den måde med til at skabe rammerne for et godt

 og aktivt kultur- og fritidsliv.

 

 

 

 

 

Hvis du vil være med til at støtte Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

kan det ske ved henvendelse

i BogCaféens åbningstid onsdage mellem kl. 15-18 eller

ved at indbetale et beløb på støtteforeningens konto i

Nordea Bank kontonr. 1342-0756440586

 

 

 

 

 

Støtteforeningen for Kulhuse Kultur- og Medborgerhus