10 års Jubilæum

Formanden har ordet

Kulhuse Kultur- og Medborgerhus kan i år fejre 10 års jubilæum!

Skoven gamle Skole blev bygget og taget i brug som Skovskole 1. november 1906 og fungerede som skole med et mindre integreret skolebibliotek indtil 1961, hvor selve skolen lukkede helt. I foråret 2006 var Jægerspris Kommunes økonomi efterhånden blevet så stram, at rygterne om lukning af biblioteket og salg af den gamle skole virkelig tog fart. 

Det fik en gruppe borgere, godt hjulpet af et par lokale politikere til at gå på barrikaderne, og der blev indkaldt  til en række borgermøder, hvor det første blev afholdt på Rosenbakken for alle interesserede. Deltagere var biblioteks- administrationen, Kultur og Fritid samt 2 personer fra byrådet og et stort antal lokale borgere.

Skriverierne i de lokale aviser var mange, og både borgere og lokalpolitikere var flittige læserbrevs skribenter. Tiden var knap, da kommune sammenlægningen i Jan. 2007 meget vel kunne sætte en stopper for alle planer om et kulturhus i Kulhuse. Der skulle lægges strategi, indkaldes til stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse inden udgangen 2006.

Målet var at bevare biblioteket og evt. drive det videre med frivillig arbejdskraft og indrette resten af huset til kulturhus. Desværre lykkedes det ikke at bibeholde biblioteket, som lukkede endeligt i Jan. 2007.

I Dec. 2006 bliver vi rådet til hurtigst mulig at konstituerer os med bestyrelse og sende ansøgning til Frederikssund Kommune om overdragelse af huset til borger- gruppen. Kommunen tilbød at dække udgifter til lys, vand og varme, men ikke til drift eller aktiviteter. Vi måtte bruge huset til mødeaktivitet, uden at forvente nogen form for vedligeholdelse af bygningen ligesom vi heller ikke måtte igangsætte bygningsændringer.

Efteråret Okt. 2007 var en lykkens dag.  Borgmesteren i Jægerspris Kommune kunne meddelte, at byrådet havde besluttet at overdrage brugsretten af Skovens Gamle Skole til borgergruppen. Et Kultur- og Medborgerhus var nu en realitet i Kulhuse. Først i foråret 2008 lykkedes det at få forhandlet en egentlig samarbejdsaftale på plads med nuværende Frederikssund kommune, som betød at en egentlig plan for renovering nu kunne udarbejdes. 

Huset fungerer nu som Kulhuse Kultur- og Medborgerhus og tilbyder året igennem mange forskellige foredrag og aktiviteter, et hus vi alle har grund til at være stolte af, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre.

Ingenting kommer af sig selv, så vi må selv skabe muligheder, komme med idéer der gør, at her er godt at være, og heldigvis har det igennem årene vist sig, at der er rigtig mange, der har både tid, lyst og evner og gerne stiller deres arbejdskraft og idéer til rådighed med stolthed og et stort smil.

Jeg vil her til sidst ønske alle brugere af Kulhuse Kultur og Medborgerhus et rigtigt godt år 2017, med stor tak for de første 10 år.

Maia Petterson, formand